ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    پسورد (رمز) فایل ها:  www.dontoon.ir

    بسیار خب

    ارسال تیکت

    دسته یا دپارتمان

    مشکل شما در مورد کدام دسته یا دپارتمان است؟