ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 10482
    سلام کارتن رو دانلود کردم تو گوشی کد استخراج میخواد چی بزنم نگه اشتباه
    بسته شده