ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 8262
    خرید کردم از حالت زیپ خارج نمیشه رمز میخواد.رمزی به من داده نشده.دلیل
    بسته شده

    پاسخ ها